Skyltar

För att behålla en enhetlig stil är det föreningen som uppdaterar namnskyltar på lägenhetsdörr, postbox, porttelefon. Meddela styrelsen om ni vill ändra något namn.
Observera att utsidan av lägenhetsdörren är föreningens ansvar.

Vid inflyttning står föreningen för en ny namnskylt på lägenhetsdörren. Vill man senare ändra namn är kostnaden ca 450kr.

Dörrnycklar

Det nedre låset i lägenhetsdörren är ett så kallat säkerhetslås. Det innebär att man inte kan gå till vilken låssmed som helst och göra nya kopior.
Behöver man en ny nyckel meddela styrelsen så beställs en ny nyckel. Kostnad ca 250kr st.

Nyckel till det övre låset går bra att kopiera hos en låssmed.

Nyckel till postfack går också bra att kopiera hos en låssmed. Saknar man alla nycklar meddela styrelsen så beställs ett nytt lås. Kostnad ca 300kr.