Bredband från Telenor med fiber framdraget till varje lägenhet.

Föreningen har ett gruppanslutningsavtal för alla lägenheter fram till 2029-04-30 där bredband och TV ingår.
Kostnaden för detta tas ut som en obligatorisk avgift. Den kommer på samma avi som föreningens avgift.

Bostadsrättshavaren måste ändå själv ha ett avtal med Telenor för att Telenor ska skicka ut router och TV-box. 
Vill man ha högre hastighet eller fler kanaler är det bara att kontakta Telenor.
Kostnaden för det som är utöver gruppavtalet betalas direkt till Telenor av bostadsrättshavaren.

Vid utflyttning: Kontakta Telenor och avsluta avtalet. Utrustning som router och TV-box ska återlämnas till Telenor.
OBS! Mediaomvandlaren (som sitter i garderoben i hallen) med strömadapter tillhör Föreningen och ska sitta kvar.

Vid inflyttning: Kontakta Telenor och teckna nytt avtal. Ange att det gäller Brf Skålsnäckan 3 på Jakobsdalsgatan 3 och att vi har gruppavtal. Telenor skickar ut ny router och TV-box.

Detta ingår i gruppanslutningen:
- Bredband: Telenor 500/500 Mbit.
- TV: Telenor grundutbud, TV Bas

För support när det gäller bredband, TV eller telefoni, ring Telenor 020-222 222 eller se http://www.telenor.se
A
nge att ni har gruppanslutning genom Brf Skålsnäckan 3.

Telenor