Planerat underhåll

Enligt underhållsplan.

2023 Inget planerat underhåll.

2024 Byte av torktumlare i tvättstugan.

2025 Omfogning av fasaden.

2026 Målning av portar mot gatan. Spolning av avloppsstammar.

2027 Målning av plåttak.

Genomförda renoveringar och större underhåll genom åren.

2022 OVK Utförd.

2021 Injustering av värmesystemet. Monterat justerventiler på 2 stammar. 4 radiatorer utbytta.

2021 Målning av ytterväggen mot gården och 4 fönster i takkuporna

2020 Nytt torkskåp installerat i tvättstugan.

2019 Ny belysning på uteplatsen och i gårdshuset.

2019 Energideklaration utförd (görs vart 10'e år).

2019 Spolning av samtliga avloppsstammar (bör göras vart 5'e år).

2018 Pga vattenläcka byttes avloppsstammar delvis när 2 badrum renoverades.
Det är föreningens plan att byta stammar i samband med badrumsrenovering, där det är möjligt, för att slippa ett helt stambyte i framtiden.

2018 Nytt gårdshus för avfall och cykelskydd. 

2017 Gården iordninggjord med dränering, nytt toppskikt och ny uteplats. 

2016 Taket bättringsmålat och snörasskydd monterade.

2015 Ny tvättmaskin i tvättstugan.

2014 Ny rörelsestyrd LED-belysning i trapphus, entré och hiss. Trapphus och entré ommålat.

2013 Stamrenovering. Relining av samtliga avloppsstammar och stickledningar.

2012 Nya balkonger mot gården (ej alla lägenheter, endast 2or och 3or totalt 9 st).

2011 Lägenhetsdörrar utbytta till säkerhetsdörrar + postboxar i entrén.

2010 Värmesystemet injusterat och termostater byttes ut. (För jämnare värme i huset.)

2009 Energideklaration utförd.

2009 Vädringsbalkonger renoverades. Bilat bort dålig betong + nya räcken.

2008 Stamspolning. Samtliga stammar renspolade.

2007 Elstambyte. Nödvändigt för att klara övergång från gasspisar till el. Ny el i lägenheterna med jordade uttag och jordfelsbrytare.

2000 Omläggning av tak. Nytt plåttak.

1985 Byte av fönster till aluminiumfönster med 3-glas.