Obligatorisk Ventilationskontroll

Ska enligt lag utföras vart 6'e år i flerbostadshus med ventilation av typen självdrag.

Senast OVK utförd 2022-12-02 och gäller tom 2028-12-31.